Logo plein bleu Shape Law à Bruxelles.

Juridisch advies in Brussel

LEVENSPARTNER
VAN UW ONDERNEMING

EEN TOEGEWIJDE JURIDISCHE PARTNER EN EEN MENSELIJKE ONDERSTEUNING

Ons doel is u te begrijpen en u te ondersteunen in een domein waar u niet noodzakelijk vertrouwd mee bent.

In elke fase van uw ontwikkeling begeleiden wij de juridisch operaties. Van oprichting tot herstructurering, of tot uiteindelijke ontbinding van uw vennootschap, zorgen wij ervoor dat u perfect begeleid bent. Zo kan u op strategisch, economisch en menselijk vlak de beste beslissingen kan nemen.

ONZE PIJLERS

Creativiteit

Als een ambachtsman.

SHAPE Law Firm beschouwt al haar dossiers als uniek. Wij werken op een pragmatische en efficiënte manier, rekening houdend met de telkens variërende vereisten van het dossier. Elk dossier vraagt in die zin om creativiteit, en een open geest. Het recht is zeker geen doel op zich, maar slechts één van de instrumenten in onze materiaalkist.

Flexibiliteit

Altijd in beweging

Zodra een nieuw dossier wordt toevertrouwd, brengen wij dit “in beweging”. Na grondig overleg benaderen wij de kwestie vanuit verschillende praktische en technische perspectieven om zo onnodige en kostelijke juridische procedures te vermijden.

Wij zorgen voor het vereiste team om uw zaak efficiënt te behandelen. Wij passen ons steeds aan en stellen ons flexibel op om zo dicht mogelijk bij de realiteit van uw onderneming te staan, daarbij rekening houdend met uw noden en belangen.

Ons team bestaat uit verschillende erkende bemiddelaars. In lijn met onze pragmatische aanpak en met efficiëntie in gedachten, geven wij waar mogelijk de voorkeur aan gestructureerde onderhandelingen en bemiddeling.

Empathie

Bovenal, zijn we zoals u

Achter de advocaat schuilen vooreerst mensen, elk met eigen gevoeligheden.

Net als u, zijn wij op zoek naar oplossingen. We stellen onszelf in vraag. We leren al doende.

Uw realiteit is ook onze realiteit. We trachten ons altijd in uw schoenen te plaatsen zodat we jullie bezorgdheden en noden begrijpen en deze kunnen meenemen naar de behandeling van het dossier.

WE STREVEN NAAR EEN HARMONIEUZE RELATIE MET ONZE KLANTEN.

Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat onze erelonen op transparante wijze worden vastgesteld.

Wij bieden, naar keuze van de cliënt, een competitief uurtarief aan, of, waar mogelijk, een forfaitair ereloon. In specifieke gevallen kunnen wij ook deels factureren op basis van een succes fee. Tot slot bieden wij ook verschillende abonnementsformules aan.

De spoedeisendheid of de complexiteit van de zaak, de specialisatie en ervaring van de advocaten, de te verrichten diensten, de kansen op recuperatie van de gevorderde bedragen, enz. kunnen de berekening van onze erelonen beïnvloeden.

Wij hebben gekozen voor een zeer flexibele structuur, waardoor wij onze tarieven concurrerend kunnen houden.

In alle gevallen worden de specifieke voorwaarden van onze tussenkomst en onze algemene voorwaarden ter goedkeuring naar onze klanten gestuurd voordat wij onze opdracht beginnen.

WIE ZIJN WE?