Logo plein bleu Shape Law à Bruxelles.

Een sterk team
bestaande uit gekwalificeerde experten.

GESPECIALISEERD IN HET ONDERNEMINGSRECHT

Wij geven juridisch advies binnen alle facetten van het ondernemingsrecht. Ons team behandelt uw dagdagelijkse vragen, begeleid u bij het opstellen en onderhandelen van contracten, maar ondersteunt u ook bij zeer specifieke en hoogst technische juridische vraagstukken.

Daarnaast behandelen wij ook gerechtelijke procedures, voeren wij onderhandelingen en treden wij op als erkend bemiddelaar.

Dankzij ons ruim netwerk van partners kunnen wij elke technische vraag beantwoorden, ook wanneer wij het domein in kwestie niet in-house behandelen.

ONZE MATERIES

Ondernemingen in moeilijkheden en insolventierecht

Wij adviseren en vertegenwoordigen dagelijks ondernemingen in moeilijkheden. Daarbij trachten we de onderneming of bepaalde van haar activiteiten te redden door gebruik te maken van allerhande technieken en hulpmiddelen, variërend van onderhandelingen met schuldeisers tot het opstellen van een herstructureringsplan.

Vennootschaps- en verenigingsrecht

Het vennootschapsrecht vormt de kern van onze dagelijkse praktijk. Wij worden regelmatig geraadpleegd door KMO's, verenigingen en start-ups om hen te begeleiden in hun uitbouw. Wij putten uit onze uitgebreide ervaringen om hen te helpen belangrijke kansen te grijpen en te anticiperen op risico's.

Vastgoedrecht

Wij ondersteunen en adviseren dagelijks vastgoedvennootschappen, commerciële centra, en wooncomplexen. Wij staan onze cliënten bij in het opstellen en beheren van kantoor, handels- en woninghuurovereenkomsten, alsook in de verkoop van onroerend goederen of vastgoedvennootschappen.

Geschillen en alternatieve geschillenbeslechting

Wanneer wij voor geschillen worden geraadpleegd, gebruiken we onze juridische expertise om een economisch aanvaardbare oplossing te vinden. Wij beginnen aan onze opdrachten altijd met strategisch advies en een voorafgaande risicobeoordeling. Waar mogelijk en voor zover partijen dit wensen, geven wij de voorkeur aan alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (begeleide onderhandelingen, bemiddeling, …).

Handels- en distributierecht

Wij stellen uw commerciële contracten op gedurende de hele levensloop van uw onderneming, ook op het gebied van distributie. Wij kunnen daarvoor onder andere rekenen op de ervaring in de privésector van sommige teamleden, waardoor wij altijd een praktische kijk houden op uw situatie.

Arbeidsrecht

Wij adviseren dagelijks KMO’s en multinationale structuren in deze materie, en beheren zo enkele duizenden werknemers. Er wordt dagelijks op ons beroep gedaan om individuele kwesties met betrekking tot de arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers te behandelen.

Bank- en financieel recht

Wij adviseren zowel voor beroepsbeoefenaars als particulieren, dit zowel in het kader van onderhandelingen als lopende gerechtelijke procedures.

IN ELKE FASE VAN UW ONTWIKKELINGEN HELPEN WIJ U DE BESTE BESLISSINGEN TE NEMEN VOOR UW ONDERNEMING.